Met welke maatschappelijke ontwikkelingen rechtsom?

1. Handhaven in plaats van alles meteen te verbieden.

2. Strenger straffen

3. Aandacht voor slachtoffers in plaats van daders.

4. Meer zakelijkheid in de discussie als het gaat over misstanden ten aanzien van de multiculturele samenleving. Stop de ultra gevoeligheid bij benoemen van problemen.

5. Meer zakelijkheid bij de overheid. Overheid is geen sociaal werkplaats. Bij niet functionerende werknemers arbeidsrecht toepassen als in het bedrijfsleven. Pappen en nathouden werkt averechts. De overheid heeft/krijgt een slechte naam hierdoor.

6. Meer zakelijkheid bij de overheid. Overheid is geen sinterklaas. Geen geld uitgeven omdat het toch andermans geld is. De overheid is de beheerder, de Nederlanders de gebruikers. Er is te veel verspilling. 

7. Minder Europa, zeker geen uitbreiding. Ideologie moet samengaan met realisme als het gaat om Europa. Europese Unie geeft makkelijk geld weg met andermans geld. 

 Het maandelijkse verhuiscircus van het Europese Parlement geeft aan dat politiek realisme ver te zoeken is. Kosten 114 Mln Euro (De Europese burger moet opdraaien voor de ‘trots’ van een paar landen).  Op de site van het Europees Parlement worden de kosten afgedaan als “1% van de administratieve begroting van de EU, of slechts 0,1 van de totale EU-begroting”. Mensen die niet met geld kunnen omgaan redeneren op dezelfde manier. Er wordt geen verklaring gegeven waarom deze verhuizing nodig is. Als het gaat om een wedstrijdje ver plassen is, dan is dat schadelijk voor de beeldvorming van een professionele Europese organisatie. Dus dan zetten we het er niet op!
 

 …..

…….
……