Klimaatverandering

Door ‘links’ wordt ‘rechts’ afgedaan als klimaat-ontkenners die de realiteit niet onder ogen willen zien. Wederom zo veroordelend ‘links’ over ‘rechts’ kan zijn en kritische vragen meteen gesmoord worden, gaat ‘links’ ook gewoon door met beleid uitvoeren zonder genoeg draagvlak in de samenleving.
En dáár zit nu juist de crux. Al zou bij (deel van) rechts consensus zijn dat klimaat door toedoen van de mens verandert (kritische rapporten hierover ook welkom! tip ons vooral), over de te nemen maatregelen is nog alles behalve consensus. Sterker nog, ‘links’ buitelt over elkaar heen om met de één na de andere onrealistische én onbetaalbare doelen electoraal te scoren (bij links). Tijd om de balans op te maken.

Om te beginnen...

Laten we als rechts kijken naar feiten en niet ontkennen omdat het een links feestje is. Het is ook onze planeet!

Dit is een van de betere informatieve Nederlandse site over het klimaatdebat. Een must read voor rechts.

En nu?

1. Kunnen we als Nederland bijdragen aan het verminderen van de broeikasgassen?
2a. Wie berekent en wie bepaalt de methodieken eventuele maatregelen door te rekenen? Hoe onafhankelijk zijn die onderzoeken?
2b. Zo ja (op 1.) , wat levert het op wereldwijd gezien?

3a. Als de bijdrage minimaal is wereldwijd gezien gaan we het dan maar alleen doen, voor onszelf en waarvoor dan wel?
3a1. Hoeveel invloed hebben de maatregelen op een beter/schoner milieu in Nederland zelf?
3b. Als we naar ‘rato’ een aandeel erin hebben, gaan we naar rato maatregelen nemen of gaan we zoals de linkse partijen er ideologisch in staan zonder de praktische kant ervan te bekijken.

3a. 3b. Hoe groot zijn die investeringen dan? en wat levert dat op voor Nederland?
4. En hebben we geen andere grotere prioriteiten qua investeringen die we (eerst) moeten doen?

5.Wie gaat die rekening betalen (zie 3b.)?

Als u via links naar informatiebronnen bij kunnen dragen aan deze vragen horen wij dat graag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *